Jak pokonać rynek przy wykorzystaniu głębokiej analizy makroekonomicznej?

0

Korelacja między zyskami na Forex a analizami

By inwestować z zyskiem na Forex, niezbędne jest korzystanie z szeregu narzędzi. Do najważniejszych należą analizy. Najczęściej inwestorzy sięgają po analizę techniczną i fundamentalną. Obie pozwalają na prognozowanie tego, co będzie działo się na...

0

Analiza fundamentalna a zyski na Forex

Od podjętych decyzji inwestycyjnych zależeć będzie dalszy kierunek inwestowania na rynku Forex. Czasami wystarczy wyciągnąć niewłaściwe wnioski, by w nieodpowiednim momencie otworzyć lub zamknąć pozycję, co z kolei przekłada się na większe ryzyko straty....

0

Cykliczność na SP500 potwierdza korektę

Na dzisiejszym wykresie tygodnia przedstawiam cykliczność na SP500 od 1987 roku. Jak łatwo zauważyć, trend wzrostowy trwa zazwyczaj ok. 7 lat, po czym następuje korekta. Poszczególne trendy spadkowe zostały pokazane na niższej połowie wykresu. Na ten...

Jak sprawdzić status przekazu pieniężnego? 2

Jak sprawdzić status przekazu pieniężnego?

Nadawca wysyłający przekaz pieniężny może sprawdzić jego status. Takie rozwiązanie wprowadziła większość firm oferujących pośrednictwo w przekazie pieniędzy. Jakie dane należy mieć, by dowiedzieć się, czy odbiorca odebrał już przekaz? Jeszcze kilkanaście lat temu...

0

Jak długo potrwają spadki stopy bezrobocia w USA?

Poniższy wykres pokazuje jak kształtuje się maksimum oraz minimum tendencji centralnej (wyklucza 3 najwyższe i 3 najniższe wartości) prognoz. Jak widać, przez ostatnie 3 lata prognozy FED były zbyt optymistyczne. Teraz z kolei pokazują, że...

0

Wyjście z AssecoBS

Miniony tydzień nie był dla mojego portfela szczególnie udany. Obie pozycje, czyli AssecoBS oraz Intercars straciły na wartości. W wypadku AssecoBS zdecydowałem się na zamknięcie pozycji w piątek. Niestety sprzedawałem zleceniem PEG i wyszło tak,...