Jak pokonać rynek przy wykorzystaniu głębokiej analizy makroekonomicznej?

0

Bezpieczeństwo informacji w biznesie

Biznes w dzisiejszych czasach w coraz większej mierze opiera się na informacji. Jest to zarówno tzw. wiedza „know how”, czy na temat klientów i … konkurentów. Okazuje się, że obecnie posiadanie informacji jest źródłem...

11

Quanci, czyli profesjonalna strona rynku

Inwestorów na rynku, niezależnie czy mówimy o giełdzie papierów wartościowych czy FX, możemy podzielić generalnie na indywidualnych oraz instytucjonalnych, gdzie tych drugich określa się również mianem profesjonalnym. Jest to moich zdaniem zbyt duże uproszczenie...