Jak pokonać rynek przy wykorzystaniu głębokiej analizy makroekonomicznej?

0

Konta oszczędnościowe a lokaty

Gdy na naszym koncie zaczyna gromadzić się pewna kwota pieniędzy, mądrym posunięciem jest wybór produktu bankowego, który pozwoli nam mądrze oszczędzać. Najpopularniejsze to konto oszczędnościowe, którego konkurentem jest lokata bankowa. Który produkt wybrać? Najpopularniejsze...

0

Waluty i towary na Forex

Nie wszyscy inwestorzy wiedzą, że Forex to wcale nie tylko waluty, jak się wszystkim wydaje. Na rynku walutowym można handlować także towarami i niektórzy inwestorzy handlują tam jedynie nimi. Na Forex można handlować oczywiście...

2

Zmienność na rynku Forex

Zmienność na rynku Forex jest cechą, która odróżnia ten rynek od giełdowego parkietu. Pozycje na kontraktach CFD opartych o pary walutowe, surowce, czy też indeksy potrafią doprowadzić do wzrostu wartości portfele o setki procent w ciągu bardzo...

5

Dzień, w którym zaważą się losy warszawskiego parkietu

Jutro (w środę) o godzinie 16:00 poznamy orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie konstytucyjności reformy Otwartych Funduszy Emerytalnych, które będzie miało kluczowe znaczenie dla warszawskiego parkietu. Pełna akceptacja reformy otworzy drogę do kompletnego rozmontowania OFE,...

5

Czy Quantitative Easing oznacza dodruk pieniądza?

Wśród klasycznych instrumentów polityki pieniężnej każdego państwa najważniejszym pozostaje możliwość ustanawiania poziomu stóp procentowych. Niemniej jednak w ostatnich latach najwięcej zamieszania wprowadził program Quantitative Easing. Bank centralny (BC) za pomocą operacji otwartego rynku wpływa...

0

CCC wypadło z portfela

Nie zdążyłem w piątek o tym poinformować na blogu, choć informowałem zaraz po dokonaniu transakcji na Twitterze, że CCC wypadło z portfela 1do1 GPW Portfolio. W dalszym ciągu notowania CCC wyglądają optymistycznie, lecz postanowiłem...

0

Czy zmiana rządu ma wpływ na giełdę?

W długim terminie to, jaka partia rządzi nie ma znaczącego wpływu na giełdę, gdyż najważniejsza dla naszego parkietu jest globalna koniunktura. Niemniej jednak widać zdecydowaną asymetrię – złe z punktu widzenia rynku kapitałowego reformy...

1

Europejski Bank Centralny

Cele Europejskiego Banku Centralnego Podstawowym celem Europejskiego Banku Centralnego (EBC) jest utrzymywanie stabilności cen, co zostało zapisane w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Zgodnie z jego treścią do zadań EBC należą: wyznaczanie i realizacja polityki pieniężnej...

Czy warto inwestować w spółki dywidendowe? 0

Czy warto inwestować w spółki dywidendowe?

Decyzja o wypłacie dywidendy przez spółkę akcyjną jest wraz z publikacją wyników za dany okres jednym z najważniejszych wydarzeń dla inwestorów giełdowych. To, jaką część zysku netto Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zdecyduje się przeznaczyć na wypłatę dywidendy pozostaje kluczowe...