Jak pokonać rynek przy wykorzystaniu głębokiej analizy makroekonomicznej?

0

Bilans BOJ vs ECB

Niewątpliwe najważniejszym wydarzeniem na światowych rynkach w dalszym ciągu pozostaje piątkowa decyzja Banku Centralnego Japonii o poszerzeniu programu skupu aktywów (QE). Zwiększający bezprecedensowo swój bilans Bank Centralny Japonii może swoim działaniem wpłynąć nie tylko...

0

Spowolnienie w Chinach

Na początku nowego tygodnia rynki żyją dwoma wydarzeniami – w kontekście jena i indeksów jest to w dalszym ciągu kwestia piątkowej decyzji Banku Centralnego Japonii na temat poszerzenia programu skupu aktywów (QE), natomiast w...

0

Tematu QE ciąg dalszy

Tematu QE ciąg dalszy na rynkach za sprawą zeszłotygodniowej decyzji Banku Centralnego Japonii. Pojawiają się głosy sugerujące, że w czwartek Europejski Bank Centralny mógłby rynki zaszokować wprowadzając kolejne działania. Taki scenariusz wydaje się jednak...

0

BOJ zwiększył QE w Japonii

BOJ zwiększył QE w Japonii w dniu dzisiejszym. Wartość skupowanych w ciągu roku obligacji wzrośnie z 70 bilionów jenów do 80 bilionów jenów, a wartość zakupywanych ETFów na japońskie indeksy giełdowe zostanie potrojona do...

0

Pozytywne(?) dane z USA

Dynamika wzrostu produktu krajowego brutto w Stanach Zjednoczonych w trzecim kwartale bieżącego roku wyniosła 3,5%, czyli o 0,4 pp. więcej niż zakładał to rynkowy konsensus. Struktura odczytu ujawnia jednak, iż w rzeczywistości nie jest...

0

QE3 przeszło do historii

QE3 przeszło do historii. Z bilansem na poziomie niespełna 4,5 biliona dolarów Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych zakończyła trzecią rundę programu skupu aktywów. Jeżeli powtórzy się scenariusz z zakończenia QE1 oraz QE2 czeka nas przynajmniej...

0

Koniec QE3?

Najważniejsze wydarzenie tego tygodnia będzie miało miejsce jutro i będzie nim decyzja Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych w sprawie stóp procentowych oraz dalszych losów programu Quantitative Easing. Szeroki rynek oczekuje, że FED wygasi ostatnią transzę...

0

Europejskie banki gorsze od Lehman Brothers

  […]Ten kapitał ma przynajmniej w 5,5% pokryć wszystkie aktywa, których wartość jest zależna od ryzyka, jakie jest z nimi związane (regulator ustanawia konkretne wagi i liczy średnią ważoną aktywów). Jak widać na powyższym...