Tag: usa

6

Koniec hossy w USA?

Już 14 grudnia Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych podniesie stopy procentowe pierwszy raz od roku. Od ostatniej recesji mija 7,5 roku, co oznacza że powinniśmy się obecnie znajdować w zaawansowanym stadium gospodarczej hossy. Czy faktycznie...

0

Wpływ payrollsów na stopę bezrobocia

Jak pokazuje powyższy wykres, średni miesięczny wzrost zatrudnienia w sektorze pozarolniczym (payrollsy) od 2008 roku do chwili obecnej w wysokości przynajmniej 100 tysięcy był spójny ze spadkiem średniej stopy bezrobocia o 0,1 punktu procentowego....

0

Jak długo potrwają spadki stopy bezrobocia w USA?

Poniższy wykres pokazuje jak kształtuje się maksimum oraz minimum tendencji centralnej (wyklucza 3 najwyższe i 3 najniższe wartości) prognoz. Jak widać, przez ostatnie 3 lata prognozy FED były zbyt optymistyczne. Teraz z kolei pokazują, że...

0

Płaszczyzny krzywych dochodowości

Historycznie płaska krzywa dochodowości sprawiała się nadzwyczaj dobrze, jako prognostyk nadchodzącego kryzysu. Niemniej jednak w obecnej sytuacji taki kształt krzywej ma swoje przyczyny w niekonwencjonalnej polityce monetarnej prowadzonej przez Europejski Bank Centralny stąd klasyczna...

0

Rewizje PKB

W środę poznamy ostateczny odczyt dynamiki produktu krajowego brutto w Stanach Zjednoczonych za pierwszy kwartał. Pierwsze odczyty były wyjątkowo słabe. Niemniej jednak przed nami kolejna rewizja. Czym są rewizje PKB? Otóż dane makroekonomiczne często...