Tag: UK

0

Grecja spłaca MFW środkami z MFW

Jak się jednak dziś okazało, Grecja spłaciła zobowiązania wobec MFW swoimi rezerwami trzymanymi w MFW. Według doniesień Grecja obecnie posiada zaledwie 90 milionów euro rezerw w gotówce, co można jednoznacznie powiedzieć, że jest praktycznie...

0

Grecja przedstawia propozycję reform

Jednym z najważniejszych wydarzeń w dniu dzisiejszym jest przedstawienie przez grecki rząd propozycji reform, od których uzależniona jest dalsza pomoc eurogrupy. Grecy tym razem przesłali pełną listę bez przeciągania terminów, jednak propozycje okazały się...

0

Barwny tydzień na rynkach

To będzie barwny tydzień na rynkach. Wśród kluczowych wydarzeń mamy potencjalną decyzję Eurogrupy w sprawie Grecji, dane na temat inflacji oraz wzrostu wynagrodzeń z Wielkiej Brytanii, odczyt indeksu cen produktów nabiałowych z Nowej Zelandii, decyzję...

0

Oczekiwane stopy procentowe w UK

Oczekiwane stopy procentowe w UK po publikacji kwartalnego raportu na temat prognoz ścieżki inflacji oraz wzrostu gospodarczego znalazły się na nieznacznie niższych poziomach niż wcześniej, co sugeruje, że za wzrostami na funcie stoją inne...

0

Ostatnie posiedzenie FOMC w 2014 roku

Ten tydzień przyniesie ostatnie posiedzenie FOMC w 2014 roku, które ma bardzo duże znaczenie dla inwestorów. Czego można się spodziewać? Z pewnością podniesienia oceny względem sytuacji na rynku pracy a z drugiej strony gołębiego odniesienia...

0

Carney nie przysporzył zmienności

Wyjątkowo Carney nie przysporzył zmienności na funcie swoim wystąpieniem przed brytyjskim parlamentem. Można to uznać za wyjątek, gdyż członkowie BOE przyzwyczaili nas do tego, że ich wypowiedzi mocno wpływają na rynek. Dużo ciekawiej dzisiaj jak...

0

Pozytywny sygnał z Niemiec

Pozytywny sygnał z Niemiec, za jaki można uznać wyższy od oczekiwań odczyt indeksu IFO daje nadzieję, iż główna faza spowolnienia jest już za nami. Nie ma jednak, co przesadzać z optymizmem, gdyż w najlepszym...