Tag: stopy procentowe

0

Pozytywne dane z Strefy Euro

Pozytywne dane z Strefy Euro – taki tytuł nie pojawiał się często w ostatnich miesiącach. Dzisiaj jednak jest pierwszy raz, kiedy śmiało mogę powiedzieć, że widać światełko w tunelu dla europejskiej gospodarki. Pokazuje to...

0

Banki centralne ponownie w centrum uwagi

Banki centralne ponownie w centrum uwagi znajdą się nadchodzących dniach. Swoje decyzje ogłoszą Bank Rezerwy Australii, Europejski Bank Centralny, Bank Centralny Kanady, Bank Centralny Anglii, czy Rada Polityki Pieniężnej. Przynajmniej dwa z tych banków...

0

Yellen nie zaskoczyła

Yellen nie zaskoczyła dziś inwestorów swoim wystąpienie przed Senacką Komisją Bankową w sprawie sprawozdania z działalności Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych. Ostatecznie dolar nieznacznie się osłabił, gdyż przewodnicząca FED wskazywała, iż Rezerwa wpierw zmieni swoje...

0

Gołębie minutki osłabiają dolara

Gołębie minutki osłabiają dolara, gdyż termin pierwszej podwyżki się oddala. Obecnie scenariuszem bazowym dla większości inwestorów jest podwyżka stóp w czerwcu bieżącego roku. Ja od dłuższego czasu stoję na stanowisku, że stopy w Stanach...

0

Oczekiwane stopy procentowe w UK

Oczekiwane stopy procentowe w UK po publikacji kwartalnego raportu na temat prognoz ścieżki inflacji oraz wzrostu gospodarczego znalazły się na nieznacznie niższych poziomach niż wcześniej, co sugeruje, że za wzrostami na funcie stoją inne...

0

Pogłębienie deflacji w Polsce

W styczniu ceny mierzone wskaźnikiem inflacji konsumenckiej spadły o 1,3% rok do roku, co stanowi najgłębszy poziom deflacji w najnowszej historii Polski. Ponadto takiej skali spadku cen nie obserwujemy obecnie w żadnym z rozwiniętych...

0

Kolejny kraj wprowadza QE

Kolejny kraj wprowadza QE i jest nim niespodziewanie Szwecja. Wojna walutowa trwa w najlepsze i obecnie powoli zaczyna być ciężko nazywać program quantitative easing niestandardowym narzędziem polityki monetarnej, gdyż staje się on trzonem polityki...

0

Bardzo dobre dane NFP

Dzisiejsze bardzo dobre dane NFP umacniają dolara. W styczniu zatrudnienie znalazło 257 tysięcy osób, czyli o 21 tysięcy więcej niż wskazywał na to konsensus. Ponadto grudniowy odczyt został zrewidowany z 252 do 329 tysięcy!...