Tag: RPP

0

Spotkania 3 banków centralnych

Spotkania 3 banków centralnych będą miały miejsce już jutro. Spotyka się Europejski Bank Centralny, Rada Polityki Pieniężnej oraz Bank Centralny Kanady. Czego należy oczekiwać? Czy któryś z banków zmieni swoją politykę? O tym w...

0

Czego nie zrobiło RBA zrobi RPP

Czego nie zrobiło RBA zrobi RPP, oczywiście w kontekście stóp procentowych. W dniu dzisiejszym pomimo oczekiwań konsensusu (mediany prognoz instytucji finansowych) Bank Rezerwy Australii pozostawił stopy procentowe na niezmienionym poziomie (na co wskazywały oczekiwania...

0

Banki centralne ponownie w centrum uwagi

Banki centralne ponownie w centrum uwagi znajdą się nadchodzących dniach. Swoje decyzje ogłoszą Bank Rezerwy Australii, Europejski Bank Centralny, Bank Centralny Kanady, Bank Centralny Anglii, czy Rada Polityki Pieniężnej. Przynajmniej dwa z tych banków...

0

Gołębie minutki osłabiają dolara

Gołębie minutki osłabiają dolara, gdyż termin pierwszej podwyżki się oddala. Obecnie scenariuszem bazowym dla większości inwestorów jest podwyżka stóp w czerwcu bieżącego roku. Ja od dłuższego czasu stoję na stanowisku, że stopy w Stanach...

0

Pogłębienie deflacji w Polsce

W styczniu ceny mierzone wskaźnikiem inflacji konsumenckiej spadły o 1,3% rok do roku, co stanowi najgłębszy poziom deflacji w najnowszej historii Polski. Ponadto takiej skali spadku cen nie obserwujemy obecnie w żadnym z rozwiniętych...

0

Kolejny kraj wprowadza QE

Kolejny kraj wprowadza QE i jest nim niespodziewanie Szwecja. Wojna walutowa trwa w najlepsze i obecnie powoli zaczyna być ciężko nazywać program quantitative easing niestandardowym narzędziem polityki monetarnej, gdyż staje się on trzonem polityki...