Tag: inflacja

1

Europejski Bank Centralny

Cele Europejskiego Banku Centralnego Podstawowym celem Europejskiego Banku Centralnego (EBC) jest utrzymywanie stabilności cen, co zostało zapisane w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Zgodnie z jego treścią do zadań EBC należą: wyznaczanie i realizacja polityki pieniężnej...

0

FED obrał scenariusz „po środku”

We wczorajszym komentarzu przedstawiłem trzy scenariusze na dzisiejsze posiedzenie Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych. Dwa skrajne i jeden centralny. FED obrał scenariusz „po środku” i zdecydował się na opuszczenie stwierdzenia o pozostawaniu „cierpliwym” względem podwyżek stóp procentowych...

0

Czy największe instytucje finansowe się mylą?

Czy największe instytucje finansowe się mylą w kontekście oczekiwań podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych? Wszyscy zgodnie prognozują, że stopy procentowe zostaną przez Rezerwę Federalną podniesione już w czerwcu. Istnieje jednak wiele czynników przemawiających za...

0

Pozytywne dane z Strefy Euro

Pozytywne dane z Strefy Euro – taki tytuł nie pojawiał się często w ostatnich miesiącach. Dzisiaj jednak jest pierwszy raz, kiedy śmiało mogę powiedzieć, że widać światełko w tunelu dla europejskiej gospodarki. Pokazuje to...