Tag: CPI

0

Grecja przedstawia propozycję reform

Jednym z najważniejszych wydarzeń w dniu dzisiejszym jest przedstawienie przez grecki rząd propozycji reform, od których uzależniona jest dalsza pomoc eurogrupy. Grecy tym razem przesłali pełną listę bez przeciągania terminów, jednak propozycje okazały się...

0

Czy największe instytucje finansowe się mylą?

Czy największe instytucje finansowe się mylą w kontekście oczekiwań podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych? Wszyscy zgodnie prognozują, że stopy procentowe zostaną przez Rezerwę Federalną podniesione już w czerwcu. Istnieje jednak wiele czynników przemawiających za...

2

QE w Strefie Euro ruszyło

QE w Strefie Euro ruszyło i już pierwszego dnia rentowności europejskich obligacji poszły w dół, co obrazuje przesunięcie krzywej dochodowości. Czy jednak jest to stały trend? Warto przypomnieć, że pomimo tego, iż dalsze spadki...

0

Banki centralne ponownie w centrum uwagi

Banki centralne ponownie w centrum uwagi znajdą się nadchodzących dniach. Swoje decyzje ogłoszą Bank Rezerwy Australii, Europejski Bank Centralny, Bank Centralny Kanady, Bank Centralny Anglii, czy Rada Polityki Pieniężnej. Przynajmniej dwa z tych banków...

0

Solidny wzrost gospodarczy w Polsce

Dzisiaj poznaliśmy finalny odczyt dynamiki wzrostu produktu krajowego brutto w Polsce w czwartym kwartale ubiegłego roku. Jak się okazało odczyt ostatecznie jest lepszy o 0,1 pp. niż pokazywały to wcześniejsze dane. Tym samym wzrost gospodarczy...

0

Dolar wraca do łask

Dolar wraca do łask po dzisiejszym odczycie inflacji konsumenckiej. Pomimo spadku inflacji podstawowej do poziomu -0,1% inflacja bazowa pozostała na poziomie 1,6% rok do roku. Oznacza to, że w całości za spadkami wskaźnika w...

0

Środa na rynkach przebiegła bardzo spokojnie

Środa na rynkach przebiegła bardzo spokojnie pomimo drugiego dnia przesłuchania Janet Yellen w amerykańskim Senacie oraz Mario Draghiego w Europarlamencie. Janet Yellen praktycznie powtórzyła wszystko, co usłyszeliśmy w dniu wczorajszym (lekkie gołębie zabarwienie), co...