Jak pokonać rynek przy wykorzystaniu głębokiej analizy makroekonomicznej?

0

Indeksy giełdowe a program QE

Indeksy giełdowe a program QE – ta zależność obecnie zastanawia wielu inwestorów, gdyż decyzja Europejskiego Banku Centralnego o wprowadzeniu skupu aktywów w Europie stwarza nadzieje na kontynuację hossy. Jak zachowywał się S&P500 po wprowadzeniu...

0

Efekt QE

Efekt QE na rynku jest widoczny już dzień po ogłoszeniu decyzji. Rentowności obligacji pikują, wyceny akcji wystrzeliły w górę a EURUSD notowane jest na najniższych poziomach od przeszło 11 lat. Co dalej? Program QE może...

0

EBC wprowadza QE

EBC wprowadza QE: Wartość programu to 60 miliardów euro miesięcznie. Skup potrwa od marca do września 2016 roku, a więc wartość całego programu to 1,14 biliona euro (stanowi to większą wartość niż wynosiła większość...

2

Niekończące się luzowanie polityki monetarnej

Niekończące się luzowanie polityki monetarnej trwa w najlepsze. Bloomberg podał dzisiaj „przeciek” niejako EBC miało na jutrzejszym posiedzeniu zaprezentować program skupu aktywów o wartości 50 miliardów euro miesięcznie. Bank Centralny Kanady zupełnie niespodziewanie obniżył...

1

Wzrost wynagrodzeń w Polsce

Wzrost wynagrodzeń w Polsce jest obecnie najszybszy od 2008 roku. Realnie płace w skali rocznej rosną niespełna 5%, co potęguje deflacja. Tym samym sytuacja konsumentów powinna się w kolejnych miesiącach konsekwentnie poprawiać, dzięki czemu...

2

W oczekiwaniu na europejskie QE

W oczekiwaniu na europejskie QE wielu inwestorów od tygodni wyprzedaje już euro. Jak będzie jednak wyglądać europejska wersja skupu aktywów? I czy odniesie ona sukces? Wiele przemawia za tym, że ogłoszenie QE w krótkim...

0

Krzywe rentowności się odwracają

Dzisiejszy wykres tygodnia pokazuje, że krzywe rentowności się odwracają w przypadku kilku krajów. Czym jest krzywa rentowności? Jest to krzywa, która obrazuje zależność między okresem zapadalności danych obligacji i przypadających im stóp procentowych. Krzywa...