Jak pokonać rynek przy wykorzystaniu głębokiej analizy makroekonomicznej?

0

Barwny tydzień na rynkach

To będzie barwny tydzień na rynkach. Wśród kluczowych wydarzeń mamy potencjalną decyzję Eurogrupy w sprawie Grecji, dane na temat inflacji oraz wzrostu wynagrodzeń z Wielkiej Brytanii, odczyt indeksu cen produktów nabiałowych z Nowej Zelandii, decyzję...

0

Oczekiwane stopy procentowe w UK

Oczekiwane stopy procentowe w UK po publikacji kwartalnego raportu na temat prognoz ścieżki inflacji oraz wzrostu gospodarczego znalazły się na nieznacznie niższych poziomach niż wcześniej, co sugeruje, że za wzrostami na funcie stoją inne...

0

Pogłębienie deflacji w Polsce

W styczniu ceny mierzone wskaźnikiem inflacji konsumenckiej spadły o 1,3% rok do roku, co stanowi najgłębszy poziom deflacji w najnowszej historii Polski. Ponadto takiej skali spadku cen nie obserwujemy obecnie w żadnym z rozwiniętych...

0

Kolejny kraj wprowadza QE

Kolejny kraj wprowadza QE i jest nim niespodziewanie Szwecja. Wojna walutowa trwa w najlepsze i obecnie powoli zaczyna być ciężko nazywać program quantitative easing niestandardowym narzędziem polityki monetarnej, gdyż staje się on trzonem polityki...

0

Czy świat się zmieni w 2015 roku?

W najbliższą sobotę w Katowicach odbędzie się darmowa konferencja Investio, podczas której poruszone zostaną najważniejsze dla inwestorów tematy bieżącego roku. W planie są zarówno prelekcje na tematy gospodarcze, jak i powiązane z warsztatem tradingowym,...

0

Akcje greckiego sektora bankowego w zapaści

Warto jednak spojrzeć na ten sektor w dłuższym horyzoncie czasowym, gdyż jego problemy trwają już nieprzerwanie od przeszło sześciu lat. Na ateńskim parkiecie indeks obejmujący akcje wszystkich notowanych banków kosztował w piątek zaledwie 0,87%...

0

Bardzo dobre dane NFP

Dzisiejsze bardzo dobre dane NFP umacniają dolara. W styczniu zatrudnienie znalazło 257 tysięcy osób, czyli o 21 tysięcy więcej niż wskazywał na to konsensus. Ponadto grudniowy odczyt został zrewidowany z 252 do 329 tysięcy!...