Kategoria: Wykres tygodnia

0

Szwajcarskie rezerwy złota

Najczęściej komentowanym wydarzeniem tego tygodnia bez wątpienia jest referendum w Szwajcarii w sprawie zmian w funkcjonowaniu Szwajcarskiego Banku Centralnego. Głosowana propozycja zawiera trzy punkty. W wypadku jej przegłosowania Szwajcarski Bank Centralny musiałby: zaprzestać jakiejkolwiek...

1

Realny wzrost wynagrodzeń w Polsce

[…]Dzięki temu realny wzrost wynagrodzeń (skorygowany o inflację) jest jeszcze wyższy, co przy spadających cenach energii i żywności może pomóc odbudować popyt wewnętrzny i doprowadzić do zwiększenia poziomu wzrostu PKB w kolejnych kwartałach.  ...

0

Zyski przedsiębiorstw a SP500

Za każdym razem, gdy SP500 osiąga nowe maksima, pojawiają się na rynku pytania o to, czy mamy do czynienia z bańką spekulacyjną i czy czeka nas załamanie. Ostatnie lata były pod tym względem jeszcze...

0

Bilans BOJ vs ECB

Niewątpliwe najważniejszym wydarzeniem na światowych rynkach w dalszym ciągu pozostaje piątkowa decyzja Banku Centralnego Japonii o poszerzeniu programu skupu aktywów (QE). Zwiększający bezprecedensowo swój bilans Bank Centralny Japonii może swoim działaniem wpłynąć nie tylko...

0

Europejskie banki gorsze od Lehman Brothers

  […]Ten kapitał ma przynajmniej w 5,5% pokryć wszystkie aktywa, których wartość jest zależna od ryzyka, jakie jest z nimi związane (regulator ustanawia konkretne wagi i liczy średnią ważoną aktywów). Jak widać na powyższym...

0

PMI sektor przemysłowy

Obecnie dwie największe gospodarki Wspólnoty znajdują się po negatywnej stronie, co ciągnie całą Strefę Euro w dół. Zbiorczy indeks dla unii monetarnej znajduje się zaledwie na poziomie 50,3 p. a całej Unii Europejskiej na...

0

SP500 i Ropa

Ropa, zarówno typu WTI jak i Brent, kontynuuje kolejny tydzień bardzo dynamiczne spadki, które jednak rozpoczęły się już na dobre ponad rok temu. Chociaż niższe ceny tego kluczowego dla światowych gospodarek surowca powinny teoretycznie...

0

Wskaźnik długu do PKB a stopy procentowe

Istnieje jeszcze jedna możliwość wpływania na ten wskaźnik. Stopy procentowe. Obniżkę stóp procentowych przedstawiają niższe dwa wykresy. Po lewej stronie widzimy scenariusz bazowy ze stopą na poziomie 1,15% natomiast po prawej stronie ze stopą...

0

Cięcia stóp procentowych w Polsce są przesądzone

[…]Co warto zauważyć, stawka WIBOR określająca oprocentowanie kredytów na rynku międzybankowym już spadła poniżej aktualnej stopy procentowej, co w dużej mierze można uznać za potwierdzenie, iż na najbliższym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej dojdzie do...