Kategoria: Wykres tygodnia

0

Akcje greckiego sektora bankowego w zapaści

Warto jednak spojrzeć na ten sektor w dłuższym horyzoncie czasowym, gdyż jego problemy trwają już nieprzerwanie od przeszło sześciu lat. Na ateńskim parkiecie indeks obejmujący akcje wszystkich notowanych banków kosztował w piątek zaledwie 0,87%...

0

EURUSD a wprowadzenie QE

EURUSD a wprowadzenie QE – jak wygląda ta relacja? Intuicyjnie mogłoby się zdawać, że QE od razu osłabi daną walutę. Realia okazują się jednak kontrintuicyjne, gdyż większe prawdopodobieństwo leży po stronie umocnienia się waluty,...

0

Indeksy giełdowe a program QE

Indeksy giełdowe a program QE – ta zależność obecnie zastanawia wielu inwestorów, gdyż decyzja Europejskiego Banku Centralnego o wprowadzeniu skupu aktywów w Europie stwarza nadzieje na kontynuację hossy. Jak zachowywał się S&P500 po wprowadzeniu...

0

Krzywe rentowności się odwracają

Dzisiejszy wykres tygodnia pokazuje, że krzywe rentowności się odwracają w przypadku kilku krajów. Czym jest krzywa rentowności? Jest to krzywa, która obrazuje zależność między okresem zapadalności danych obligacji i przypadających im stóp procentowych. Krzywa...

0

Spadek depozytów w Grecji

Spadek depozytów gospodarstw domowych w Grecji po kryzysie w 2008 roku był więcej niż znaczący. Przez ostatnie dwa lata baza depozytów nie została jednak praktycznie w ogóle odbudowana, co sprawia, że grecki sektor bankowy...

0

Prognozy dla indeksu dolara na 2015 rok

Co jest jednak ciekawe, indeks dolara już w pierwszym tygodniu 2015 roku znalazł się wyżej niż wskazywałaby na to mediana prognoz największych instytucji finansowych ankietowanych przez agencję Bloomberg na pierwszy kwartał bieżącego roku. Bliskość prognoz...

0

Zwrot z poszczególnych aktywów w 2014 roku

Chociaż do końca 2014 roku wciąż brakuje trzech dni to sezon podsumowań trwa w najlepsze. Ostatni tydzień bieżącego roku to dobry moment, aby podsumować jaką stopę zwrotu przyniosły dane klasy aktywów. I tak okazuje...

0

Shanghai Composite Index liderem wzrostów

Chociaż oczy inwestorów w większości są na co dzień zwrócone na najważniejsze światowe indeksy giełdowe takie jak SP500, DJI30, czy też nasz polski WIG20 to w przeciągu ostatnich sześć miesięcy to parkiet w Szanghaju...

2

Prawdopodobieństwo bankructwa w pięcioletnim okresie

Prawdopodobieństwo bankructwa w pięcioletnim okresie wyceniane przez rynek można obliczyć za pomocą instrumentów, które nazywają się Credit Default Swaps (CDS). Mówiąc najprościej, CDS jest ubezpieczeniem od niewypłacalności danego dłużnika. Czym wyższy koszt ubezpieczenia, tym wyższe...