Kategoria: Wykres tygodnia

0

Jak długo potrwają spadki stopy bezrobocia w USA?

Poniższy wykres pokazuje jak kształtuje się maksimum oraz minimum tendencji centralnej (wyklucza 3 najwyższe i 3 najniższe wartości) prognoz. Jak widać, przez ostatnie 3 lata prognozy FED były zbyt optymistyczne. Teraz z kolei pokazują, że...

0

Termin pierwszej podwyżki stóp procentowych w USA

Niemniej jednak we wrześniu FED ma podnieść stopy według 80% ankietowanych ekonomistów przez agencję Bloomberg. Już wielokrotnie w tym roku tzw. konsensus rynkowy, czyli właśnie mediana prognoz ekonomistów, mylił się w kluczowych aspektach. Z...

0

Płaszczyzny krzywych dochodowości

Historycznie płaska krzywa dochodowości sprawiała się nadzwyczaj dobrze, jako prognostyk nadchodzącego kryzysu. Niemniej jednak w obecnej sytuacji taki kształt krzywej ma swoje przyczyny w niekonwencjonalnej polityce monetarnej prowadzonej przez Europejski Bank Centralny stąd klasyczna...

0

Rewizje PKB

W środę poznamy ostateczny odczyt dynamiki produktu krajowego brutto w Stanach Zjednoczonych za pierwszy kwartał. Pierwsze odczyty były wyjątkowo słabe. Niemniej jednak przed nami kolejna rewizja. Czym są rewizje PKB? Otóż dane makroekonomiczne często...

0

Wskaźnik dług/PKB dla wybranych gospodarek

Jak zmienił się wskaźnik dług/PKB dla wybranych gospodarek od czasu wystąpienia globalnego kryzysu finansowego w 2008 roku? Otóż bez zaskoczenia – wzrósł dla większości krajów. Jedynie Niemcy trzymają poziom wskaźnika w ryzach, gdyż obecny...

0

DAX30 vs. EURUSD vs. Bund Yields

W ostatnim czasie bardzo wiele uwagi zwraca się na odwrotną korelację pomiędzy niemieckim indeksem DAX30 a EURUSD. Szczególnie jest to ciekawe rozpatrując notowania szerzej, gdyż przed 2015 rokiem była to korelacja zgodna, gdzie wzrostom...

2

Jak EBC realizuje plan zakupów w ramach QE?

Jak EBC realizuje plan zakupów w ramach QE? Przypomnijmy, że EBC zobowiązało się kupować aktywa o wartości 60 miliardów euro miesięcznie, co do tej pory planowo czyni. Niemniej jednak według ostatnich słów członka zarządu...

0

Bundy podążają za JGB?

Bezsprzecznie najgorętszym tematem ostatniego tygodnia była dynamiczna wyprzedaż Bundów, czyli niemieckich obligacji dziesięcioletnich, która przybrała formę tzw. flash crashu. Rozchwianie rynku obligacji wskazuje na to, że podobne zdarzenia mogą mieć jeszcze miejsce w kolejnych...

0

Sell in May and go away?

Jednym z popularnych powiedzeń na rynkach finansowych jest „Sell in May and go away, come again after St. Leger’s day”, co w wolnym tłumaczeniu oznacza, że warto sprzedać posiadane akcje w maju i wrócić...

0

The best of „Wykres Tygodnia”

Na początku każdego tygodnia już od niespełna 1,5 roku publikuje „Wykres tygodnia”, który jest moim wykresowym komentarzem do wybranego, aktualnie najciekawszego wydarzenia na rynkach finansowych. Każdy wykres tygodnia zawiera również krótki komentarz, w którym...