Kategoria: Materiał zewnętrzny

0

Waluty i towary na Forex

Nie wszyscy inwestorzy wiedzą, że Forex to wcale nie tylko waluty, jak się wszystkim wydaje. Na rynku walutowym można handlować także towarami i niektórzy inwestorzy handlują tam jedynie nimi. Na Forex można handlować oczywiście...

0

Korelacja między zyskami na Forex a analizami

By inwestować z zyskiem na Forex, niezbędne jest korzystanie z szeregu narzędzi. Do najważniejszych należą analizy. Najczęściej inwestorzy sięgają po analizę techniczną i fundamentalną. Obie pozwalają na prognozowanie tego, co będzie działo się na...

0

Analiza fundamentalna a zyski na Forex

Od podjętych decyzji inwestycyjnych zależeć będzie dalszy kierunek inwestowania na rynku Forex. Czasami wystarczy wyciągnąć niewłaściwe wnioski, by w nieodpowiednim momencie otworzyć lub zamknąć pozycję, co z kolei przekłada się na większe ryzyko straty....

Jak sprawdzić status przekazu pieniężnego? 2

Jak sprawdzić status przekazu pieniężnego?

Nadawca wysyłający przekaz pieniężny może sprawdzić jego status. Takie rozwiązanie wprowadziła większość firm oferujących pośrednictwo w przekazie pieniędzy. Jakie dane należy mieć, by dowiedzieć się, czy odbiorca odebrał już przekaz? Jeszcze kilkanaście lat temu...

Czy warto inwestować w spółki energetyczne? 1

Czy warto inwestować w spółki energetyczne?

Inwestowanie w akcje spółek to sztuka, która polega na umiejętności kojarzenia faktów, także z zakresu polityki, oraz wiedzy ekonomicznej choćby w podstawowym wymiarze. Czasem jednak analitycy czołowych domów maklerskich podejmują się próby przewidzenia, które...

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 0

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych oferuje klientom dostęp do popularnych instrumentów finansowych, które pozwalają osiągać zyski uzależnione od ponoszonego ryzyka. ING TFI to możliwość zainwestowania środków w fundusze inwestycyjne, pozwalające inwestorom uzyskiwać wyższe zyski niż w...