Kategoria: Baza wiedzy

2

Zmienność na rynku Forex

Zmienność na rynku Forex jest cechą, która odróżnia ten rynek od giełdowego parkietu. Pozycje na kontraktach CFD opartych o pary walutowe, surowce, czy też indeksy potrafią doprowadzić do wzrostu wartości portfele o setki procent w ciągu bardzo...

5

Czy Quantitative Easing oznacza dodruk pieniądza?

Wśród klasycznych instrumentów polityki pieniężnej każdego państwa najważniejszym pozostaje możliwość ustanawiania poziomu stóp procentowych. Niemniej jednak w ostatnich latach najwięcej zamieszania wprowadził program Quantitative Easing. Bank centralny (BC) za pomocą operacji otwartego rynku wpływa...

1

Europejski Bank Centralny

Cele Europejskiego Banku Centralnego Podstawowym celem Europejskiego Banku Centralnego (EBC) jest utrzymywanie stabilności cen, co zostało zapisane w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Zgodnie z jego treścią do zadań EBC należą: wyznaczanie i realizacja polityki pieniężnej...

Czy warto inwestować w spółki dywidendowe? 0

Czy warto inwestować w spółki dywidendowe?

Decyzja o wypłacie dywidendy przez spółkę akcyjną jest wraz z publikacją wyników za dany okres jednym z najważniejszych wydarzeń dla inwestorów giełdowych. To, jaką część zysku netto Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zdecyduje się przeznaczyć na wypłatę dywidendy pozostaje kluczowe...

4

Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych

Cele Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych odróżnia się na tle pozostałych banków centralnych tym, że jej mandat nie dotyczy tylko utrzymywania stabilnego poziomu cen, lecz także dążenia do osiągnięcia pełnego zatrudnienia w...