Kategoria: Analiza statystyczna

11

Quanci, czyli profesjonalna strona rynku

Inwestorów na rynku, niezależnie czy mówimy o giełdzie papierów wartościowych czy FX, możemy podzielić generalnie na indywidualnych oraz instytucjonalnych, gdzie tych drugich określa się również mianem profesjonalnym. Jest to moich zdaniem zbyt duże uproszczenie...

2

Zmienność na rynku Forex

Zmienność na rynku Forex jest cechą, która odróżnia ten rynek od giełdowego parkietu. Pozycje na kontraktach CFD opartych o pary walutowe, surowce, czy też indeksy potrafią doprowadzić do wzrostu wartości portfele o setki procent w ciągu bardzo...

Czy warto inwestować w spółki dywidendowe? 0

Czy warto inwestować w spółki dywidendowe?

Decyzja o wypłacie dywidendy przez spółkę akcyjną jest wraz z publikacją wyników za dany okres jednym z najważniejszych wydarzeń dla inwestorów giełdowych. To, jaką część zysku netto Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zdecyduje się przeznaczyć na wypłatę dywidendy pozostaje kluczowe...