Wybrać IKE czy IKZE? Nie dostrzegam istotnych różnic między tymi rozwiązaniami. Czy wybór rzeczywiście ma aż tak duże znaczenie?

Szymon Nowak 1do1

Szymon Nowak 1do1

Szybki jak HFT, perfekcyjny jak geometria 100% oraz wyborny jak szklanka brendy.

  • Z jednej strony najlepiej jedno i drugie 🙂 Z drugiej strony, w obu korzyści są tylko jak się zamrozi pieniądze na długie lata – a w międzyczasie przetrwają 15 różnych reform systemu emerytalnego i podatkowego.